Activități proiect

Proiectul are următoarele obiective specifice:
  1. Dezvoltarea competențelor profesionale informatice ale elevilor de clasa a XI-a, profilul Matematică-Informatică intensiv, din liceele din consorțiu, prin stagii de practică de 60 de ore, în companii IT dintr-o țară străină.
  2. Dezvoltarea competențelor cheie, soft skills, profesionale și personale ale elevilor și profesorilor prin participarea la mobilități europene.
  3. Creșterea capacității școlilor din consorțiu de a oferi servicii care răspund nevoilor beneficiarilor direcți/indirecți, la standarde și prin instrumente europene.

Vom colabora cu 3 companii IT de primire, precum și cu 3 companii intermediare, Rivensco Consulting LTD, Cipru, Universal Mobility SL, Spania și Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia, care vor asigura plasamente de formare pentru elevi, conform unui Acord de Învățare.

Elevii vor beneficia de stagii de formare sub îndrumarea unor tutori de practică, pentru dobândirea de competențe profesionale de realizare site-uri de comerț electronic, utilizând WordPress, XAMPP și WooCommerce.

Recunoașterea competențelor dobândite de participanți se va face prin documentul Europass Mobility, care este recunoscut la nivel european.

Rezultatele proiectului vor fi reunite într-o expozitie digitală pe site-ul de proiect, ce va cuprinde site-urile de comerț electronic realizate de participanți în timpul stagiilor de practică.

4IT va ajuta la creșterea calității formării inițiale de care beneficiază elevii, și va înlesni contactul școlilor cu piața muncii europene. Proiectul va avea impact pozitiv pe plan local prin activități de diseminare și multiplicare: ateliere demonstrative IT, dezbateri, prezentări și Masa rotundă (unde vor participa agenți economici locali, factori de decizie, instituții de învățământ, părinți, elevi și profesori).

Vom colabora cu 3 companii IT de primire, precum și cu 3 companii intermediare, Rivensco Consulting LTD, Cipru, Universal Mobility SL, Spania și Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia, care vor asigura plasamente de formare pentru elevi, conform unui Acord de Învățare.

Elevii vor beneficia de stagii de formare sub îndrumarea unor tutori de practică, pentru dobândirea de competențe profesionale de realizare site-uri de comerț electronic, utilizând WordPress, XAMPP și WooCommerce.

Recunoașterea competențelor dobândite de participanți se va face prin documentul Europass Mobility, care este recunoscut la nivel european.

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra participanților, care vor dobândi experiență și deschidere către comunicarea interculturală prin lucrul într-un context și o echipă multiculturală, plurilingvistică, vor fi mai competitivi pe piața muncii fiind mai pregătiți și mai motivați să-și aleagă o cariera IT în țară sau în străinătate. Proiectul va contribui la creșterea prestigiului, a calității activității instituțiilor din cadrul parteneriatului și la promovarea acestora în context european.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin cooperarea partenerilor pentru proiecte ulterioare iar participanții elevi vor fi formatori pentru colegii lor în cadrul unui Club IT. Rezultatele proiectului vor fi integrate în activitățile și proiectele școlilor și vor fi disponibile pe site-ul de proiect timp de 5 ani.