Selecție

Colegiul Național "Gh. Vrănceanu"

Anunț selecție

Dragi elevi,

In vederea participării la concursul de selecție pentru Proiectul Erasmus+ 4IT, 2022-1-RO01-KA121-VET-000059611, candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu” Bacău, clasa a XI-a, profilul matematică – informatică  / matematică – informatică intensiv informatică / matematică – informatică intensiv engleză, în anul școlar 2022-2023;
 2. Sa nu fi participat la nicio mobilitate finanțată prin Programul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1;
 3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2021-2022;
 4. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

CRITERII DE SELECTIE:

 • competente profesionale informatice: utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office, creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress și WooCommerce pentru realizare site web;
 • competențe de comunicare și interacțiune verbală în limba engleză, minim nivel minimum A2, conform CEFR https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr;
 • calități personale și competențe cheie: colegialitate, toleranta, respectarea de reguli și termene limita, lucru în echipa, adaptabilitate la un mediu nou, ascultarea și punerea în practica indicații primite, disponibilitatea de a ieși din zona de confort, implicarea în activități extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalități, receptivitate la solicitările școlii, spirit voluntar, punctualitate, buna organizare a timpului, capacitatea de a găsi soluții practice la probleme de zi cu zi
 • – cunoaștere proiect și disponibilitate de a valorifica rezultatele acestuia

PROBE EVALUARE:

 • EVALUARE DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)
 • PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte) și EVALUARE PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte)
 • INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)
 • *PERFORMANŢĂ în INFORMATICA/TIC/ENGLEZA – premii la concursuri de informatica/TIC/engleza pentru departajare punctaje egale. (1 punct/premiu informatica/TIC, 0.5 puncte/ concurs limba engleza)

 

DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)

Vor fi evaluate formularul de candidatură în limba romana şi Curriculum Vitae (format Europass https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) engleza.

Criterii de evaluare: relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect, motivația participării la activitătile proiectului, felul în care candidatul îşi propune să multiplice și să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiul de pregătire practică în străinătate, calitatea argumentării ideilor.

 

INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)

Durata interviului va fi între 5 și 10 minute conform „Ghid Structurat Consorțiu evaluare interviu”. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză prin adresarea de întrebări în legătura cu: conținutul proiectului, motivația participării, hobby-uri și interese personale și legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de soluții la probleme legate de viața de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: cunoastere și interes pentru proiect, calitati, abilitati, experienta relevante pentru activitățile proiectului, fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine. Candidații vor demonstra nivelul minim de competenta de comunicare și interacțiune verbală A2 conform CEFR.

 

PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte)

Participantii vor sustine o proba practica pe calculator de 1h.

PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte) va contine:

 • ⮚ 1 site de comert electronic “Garage Sale”, realizat în WordPress și WooCommerce, care va conține: logo, banner, 1 pagina prezentare personală, 1 pagină contact, și minim 10 produse „de comercializat”. Vor fi punctate suplimentar imaginile originale și nu preluate de pe internet.

COMPETENȚE EVALUATE:

 • – utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office
 • – creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress pentru realizare site web;

CALENDAR SELECTIE

30.01-03.02.2023 – depunerea dosarelor și a portofoliilor digitale la biroul Contabilitate/ Secretariat al fiecarui scoala, între orele 11-13). Atentie! Aceste documente vor fi trimise și electronic la adresa de e-mail a proiectului consortiu2022@gmail.com, respectand aceleasi date limita.

06.02.2023 afisare lista cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar și locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect www.4itproject.ro și la Panoul de proiect.

06.02.2023 – 13.02.2023 evaluare dosare candidatura

09.02.2023 interviu în limba engleza (5-10 minute)

10.02.2023 proba practica pe calculator (1h)

13.02.2023 afisarea rezultatelor

14.02.2023 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la biroul de Contabilitate/ Secretariat al liceului

15-16.02.2023 solutionare contestatii și afisare rezultate finale

17.02.2023 intalnire cu parintii și elevii selectionati. Prezenta, obligatorie!

Candidatii se vor prezenta la probele de selectie, având asupra lor Carte de Identitate în copie sau carnetul de elev (vizat la zi).

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Dosarul de candidatura contine documente tip disponibile pe site-ul proiectului:

 1. Cerere inscriere
 2. Opis dosar
 3. Copie carte de identitate;
 4. Formular candidatură completat în limba romana și semnat;
 5. Adeverinţă de elev;
 6. CV Europass în engleza (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv);
 7. Acord participare din partea parintilor. *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru acesta;
 8. Angajament sustinere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” la finalul clasei a XII-a;
 9. *Copii premii concursuri (care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale)
 10. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus (oportunități reduse) :
  • domiciliul în mediul rural – domiciliu/mutație în mediul rural în CI
  • orfani – certificat de deces
  • părinte/i migranti – declaratie pe propria răspudere (Anexa 33)
  • venituri reduse – adeverință drept de bursă socilală, bani de scoala
  • dizabilități – adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – Atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate!
  • părinți divorțați și nerecăsătoriți – copie sentință de divorț
  • familie cu mai mult de 3 copii – copii certificat de naștere frați
  • navetist – copie adeverință navetă.

Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul proiectului www.4itproject.ro. Adeverințele/angajamentele/acordurile vor fi completate, datate și semnate doar de către persoanele care le eliberează/care își asumă cele înscrise.

 

OPIS DOSAR (respectându-se ordinea de mai jos):

 1. Cerere înscriere;
 2. Copie carte de identitate;
 3. Formular candidatură;
 4. Adeverinţă de elev;
 5. CV Europass în limba engleza;
 6. Acord participare din partea ambilor parinti
 7. Angajament susținere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 8. *Copii certificate participare/premii concursuri;
 9. *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus.

INSTRUCTIUNI DEPUNERE DOCUMENTE SELECTIE:

 • Dosarul de înscriere impreuna va fi depus la biroul Contabilitate/ Secretariat al liceului în format fizic pe baza de semnatura.
 • Fiecare document va fi scanat, salvat în format PDF și denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare în opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.). Formularul de candidatura și CV în limba engleza vor fi atasate și în format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_11A.) și trimise și în format electronic prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Dosar Popescu Ionel, 11A, CNVranceanu);

Pentru portofoliul digital:

se va crea 1 singura arhiva cu numele portofoliu_nume_prenume_candidat_clasa_scoala.zip (ex: Portofoliu_Popescu_Ionel_11A_Vranceanu.zip) și va fi trimis pe email proiect pana la data de 03.02.2023, prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Potofoliu nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Portofoliu Popescu Ionel, 11A, Vranceanu);

Daca arhiva portofoliului digital depaseste dimensiunea maxima acceptata de email, va fi adus pe stick și predat profesorilor supraveghetori, în ziua sustinerii probei practice, odată cu predarea lucrarii de la proba practica.

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ LIMBA ENGLEZĂ

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

www.youtube.com/watch?v=Tj1w86bw4EM

www.youtube.com/watch?v=kayOhGRcNt4

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ INFORMATICĂ și TIC

http://www.w3schools.com/html/

https://www.codecademy.com/learn/web

http://www.drogoreanu.ro/tutorials

WordPress Tutorial for Beginners 2020 – How to Create Your First WordPress Website

Creare Site pe WordPress cu o thema complet gratuita la Themeisle.

Cum sa creezi un internet magazin online de la A la Z

Complete WooCommerce Tutorial

Tehnologia informatiei și a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a și a X-a)

 

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

20p dosar + 30p interviu lb engleza + 40p proba calculator + 10p portofoliu digital = 100p + *maxim 10 puncte bonus pentru oportunitati reduse + *maxim 10 puncte performanţă în informatica/TIC/engleza.

 

Punctaj maxim posibil, 120p.

Pentru a fi declarati admisi, participantii trebuie sa intruneasca mimimum 50% punctaj / proba, și minimum 60 p în total.

PUNCTAJUL BONUS PENTRU OPORTUNITATI REDUSE se va adauga la total probe de selectie astfel: 2p rural, 2p parinti migranti, 2p venituri reduse, 2p navetisti, 2p familie cu >3 copii/familie monoparentala/parinti divortati-pe baza dovezilor depuse la dosarul de selectie. Aceste puncte se vor adauga daca candidatura întrunește minimum 50% per proba.

Punctele pentru performanta vor fi adaugate doar în cazul punctajelor egale.

Rezultatele vor fi afisate în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

SELECȚIA CANDIDAȚILOR:

Pentru fiecare Liceul din Consorțiu se vor selecta primii participanti cu oportunitati reduse cu >50% punctaj/fiecare proba în ordinea descrescatoare pentru a asigura numarul minim de participanti cu oportunitati reduse prevazut/liceu.

Vor fi selectati primii participanții cu oportunități reduse și >2participanti din fiecare clasa

eligibila/liceu iar urmatorii, în ordinea descrescatoare a punctajelor.

 • Colegiul Național “Gh. Vrănceanu” Bacau, 22 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Costache Negri” Tg Ocna, 16 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național “Roman Vodă” Roman, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacau, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.

Daca în urma selectiei rezulta mai multi elevi cu oportunitati reduse, bugetul destinat acestora se va imparti la nr. real de participanti. Daca vor fi mai multi intr-un liceu și mai putini în altul, se redistribuie sumele în Consorțiu.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului și proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați site-ul proiectului www.4itproject.ro sau scrieti-ne la adresa de e-mail consortiu2022@gmail.com.

SUCCES!

Anunț publicat în data de 23.11.2022

Director,

Prof. Resmeriță Monica

Responsabil Proiect,

prof. Fâciu Maria Ema

Rezultate selecție

Colegiul Național "Costache Negri"

Anunț selecție

Dragi elevi,

In vederea participării la concursul de selecție pentru Proiectul Erasmus+ 4IT, 2022-1-RO01-KA121-VET-000059611, candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național ”Costache Negri” Târgu Ocna, clasa a XI-a, profilul matematică – informatică  / matematică – informatică intensiv informatică / matematică – informatică intensiv engleză, în anul școlar 2022-2023;
 2. Sa nu fi participat la nicio mobilitate finanțată prin Programul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1;
 3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2021-2022;
 4. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

CRITERII DE SELECTIE:

 • competente profesionale informatice: utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office, creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress și WooCommerce pentru realizare site web;
 • competențe de comunicare și interacțiune verbală în limba engleză, minim nivel minimum A2, conform CEFR https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr;
 • calități personale și competențe cheie: colegialitate, toleranta, respectarea de reguli și termene limita, lucru în echipa, adaptabilitate la un mediu nou, ascultarea și punerea în practica indicații primite, disponibilitatea de a ieși din zona de confort, implicarea în activități extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalități, receptivitate la solicitările școlii, spirit voluntar, punctualitate, buna organizare a timpului, capacitatea de a găsi soluții practice la probleme de zi cu zi
 • – cunoaștere proiect și disponibilitate de a valorifica rezultatele acestuia

PROBE EVALUARE:

 • EVALUARE DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)
 • PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte) și EVALUARE PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte)
 • INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)
 • *PERFORMANŢĂ în INFORMATICA/TIC/ENGLEZA – premii la concursuri de informatica/TIC/engleza pentru departajare punctaje egale. (1 punct/premiu informatica/TIC, 0.5 puncte/ concurs limba engleza)

 

DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)

Vor fi evaluate formularul de candidatură în limba romana şi Curriculum Vitae (format Europass https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) engleza.

Criterii de evaluare: relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect, motivația participării la activitătile proiectului, felul în care candidatul îşi propune să multiplice și să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiul de pregătire practică în străinătate, calitatea argumentării ideilor.

 

INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)

Durata interviului va fi între 5 și 10 minute conform „Ghid Structurat Consorțiu evaluare interviu”. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză prin adresarea de întrebări în legătura cu: conținutul proiectului, motivația participării, hobby-uri și interese personale și legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de soluții la probleme legate de viața de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: cunoastere și interes pentru proiect, calitati, abilitati, experienta relevante pentru activitățile proiectului, fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine. Candidații vor demonstra nivelul minim de competenta de comunicare și interacțiune verbală A2 conform CEFR.

 

PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte)

Participantii vor sustine o proba practica pe calculator de 1h.

PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte) va contine:

 • ⮚ 1 site de comert electronic “Garage Sale”, realizat în WordPress și WooCommerce, care va conține: logo, banner, 1 pagina prezentare personală, 1 pagină contact, și minim 10 produse „de comercializat”. Vor fi punctate suplimentar imaginile originale și nu preluate de pe internet.

COMPETENȚE EVALUATE:

 • – utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office
 • – creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress pentru realizare site web;

CALENDAR SELECTIE

30.01-03.02.2023 – depunerea dosarelor și a portofoliilor digitale la biroul Contabilitate/ Secretariat al fiecarui scoala, între orele 11-13). Atentie! Aceste documente vor fi trimise și electronic la adresa de e-mail a proiectului consortiu2022@gmail.com, respectand aceleasi date limita.

06.02.2023 afisare lista cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar și locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect www.4itproject.ro și la Panoul de proiect.

06.02.2023 – 13.02.2023 evaluare dosare candidatura

09.02.2023 interviu în limba engleza (5-10 minute)

10.02.2023 proba practica pe calculator (1h)

13.02.2023 afisarea rezultatelor

14.02.2023 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la biroul de Contabilitate/ Secretariat al liceului

15-16.02.2023 solutionare contestatii și afisare rezultate finale

17.02.2023 intalnire cu parintii și elevii selectionati. Prezenta, obligatorie!

Candidatii se vor prezenta la probele de selectie, având asupra lor Carte de Identitate în copie sau carnetul de elev (vizat la zi).

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Dosarul de candidatura contine documente tip disponibile pe site-ul proiectului:

 1. Cerere inscriere
 2. Opis dosar
 3. Copie carte de identitate;
 4. Formular candidatură completat în limba romana și semnat;
 5. Adeverinţă de elev;
 6. CV Europass în engleza (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv);
 7. Acord participare din partea parintilor. *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru acesta;
 8. Angajament sustinere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” la finalul clasei a XII-a;
 9. *Copii premii concursuri (care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale)
 10. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus (oportunități reduse) :
  • domiciliul în mediul rural – domiciliu/mutație în mediul rural în CI
  • orfani – certificat de deces
  • părinte/i migranti – declaratie pe propria răspudere (Anexa 33)
  • venituri reduse – adeverință drept de bursă socilală, bani de scoala
  • dizabilități – adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – Atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate!
  • părinți divorțați și nerecăsătoriți – copie sentință de divorț
  • familie cu mai mult de 3 copii – copii certificat de naștere frați
  • navetist – copie adeverință navetă.

Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul proiectului www.4itproject.ro. Adeverințele/angajamentele/acordurile vor fi completate, datate și semnate doar de către persoanele care le eliberează/care își asumă cele înscrise.

 

OPIS DOSAR (respectându-se ordinea de mai jos):

 1. Cerere înscriere;
 2. Copie carte de identitate;
 3. Formular candidatură;
 4. Adeverinţă de elev;
 5. CV Europass în limba engleza;
 6. Acord participare din partea ambilor parinti
 7. Angajament susținere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 8. *Copii certificate participare/premii concursuri;
 9. *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus.

INSTRUCTIUNI DEPUNERE DOCUMENTE SELECTIE:

 • Dosarul de înscriere impreuna va fi depus la biroul Contabilitate/ Secretariat al liceului în format fizic pe baza de semnatura.
 • Fiecare document va fi scanat, salvat în format PDF și denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare în opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.). Formularul de candidatura și CV în limba engleza vor fi atasate și în format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_11A.) și trimise și în format electronic prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Dosar Popescu Ionel, 11A, CNVranceanu);

Pentru portofoliul digital:

se va crea 1 singura arhiva cu numele portofoliu_nume_prenume_candidat_clasa_scoala.zip (ex: Portofoliu_Popescu_Ionel_11A_Vranceanu.zip) și va fi trimis pe email proiect pana la data de 03.02.2023, prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Potofoliu nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Portofoliu Popescu Ionel, 11A, Vranceanu);

Daca arhiva portofoliului digital depaseste dimensiunea maxima acceptata de email, va fi adus pe stick și predat profesorilor supraveghetori, în ziua sustinerii probei practice, odată cu predarea lucrarii de la proba practica.

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ LIMBA ENGLEZĂ

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

www.youtube.com/watch?v=Tj1w86bw4EM

www.youtube.com/watch?v=kayOhGRcNt4

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ INFORMATICĂ și TIC

http://www.w3schools.com/html/

https://www.codecademy.com/learn/web

http://www.drogoreanu.ro/tutorials

WordPress Tutorial for Beginners 2020 – How to Create Your First WordPress Website

Creare Site pe WordPress cu o thema complet gratuita la Themeisle.

Cum sa creezi un internet magazin online de la A la Z

Complete WooCommerce Tutorial

Tehnologia informatiei și a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a și a X-a)

 

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

20p dosar + 30p interviu lb engleza + 40p proba calculator + 10p portofoliu digital = 100p + *maxim 10 puncte bonus pentru oportunitati reduse + *maxim 10 puncte performanţă în informatica/TIC/engleza.

 

Punctaj maxim posibil, 120p.

Pentru a fi declarati admisi, participantii trebuie sa intruneasca mimimum 50% punctaj / proba, și minimum 60 p în total.

PUNCTAJUL BONUS PENTRU OPORTUNITATI REDUSE se va adauga la total probe de selectie astfel: 2p rural, 2p parinti migranti, 2p venituri reduse, 2p navetisti, 2p familie cu >3 copii/familie monoparentala/parinti divortati-pe baza dovezilor depuse la dosarul de selectie. Aceste puncte se vor adauga daca candidatura întrunește minimum 50% per proba.

Punctele pentru performanta vor fi adaugate doar în cazul punctajelor egale.

Rezultatele vor fi afisate în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

SELECȚIA CANDIDAȚILOR:

Pentru fiecare Liceul din Consorțiu se vor selecta primii participanti cu oportunitati reduse cu >50% punctaj/fiecare proba în ordinea descrescatoare pentru a asigura numarul minim de participanti cu oportunitati reduse prevazut/liceu.

Vor fi selectati primii participanții cu oportunități reduse și >2participanti din fiecare clasa

eligibila/liceu iar urmatorii, în ordinea descrescatoare a punctajelor.

 • Colegiul Național “Gh. Vrănceanu” Bacau, 22 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Costache Negri” Tg Ocna, 16 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național “Roman Vodă” Roman, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacau, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.

Daca în urma selectiei rezulta mai multi elevi cu oportunitati reduse, bugetul destinat acestora se va imparti la nr. real de participanti. Daca vor fi mai multi intr-un liceu și mai putini în altul, se redistribuie sumele în Consorțiu.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului și proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați site-ul proiectului www.4itproject.ro sau scrieti-ne la adresa de e-mail consortiu2022@gmail.com.

SUCCES!

Anunț publicat în data de 23.11.2022

Director,

Prof. Stăcescu Constantin

Responsabil Proiect,

prof. Oancea Negoiță Cecilia

Rezultate finale

Colegiul Național "Roman-Vodă"

Anunț selecție

Dragi elevi,

In vederea participării la concursul de selecție pentru Proiectul Erasmus+ 4IT, 2022-1-RO01-KA121-VET-000059611, candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman, clasa a XI-a, profilul matematică- informatică intensiv, în anul școlar 2022-2023;
 2. Sa nu fi participat la nicio mobilitate finanțată prin Programul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1;
 3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2021-2022;
 4. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

CRITERII DE SELECTIE:

 • competente profesionale informatice: utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office, creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress și WooCommerce pentru realizare site web;
 • competențe de comunicare și interacțiune verbală în limba engleză, minim nivel minimum A2, conform CEFR https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr;
 • calități personale și competențe cheie: colegialitate, toleranta, respectarea de reguli și termene limita, lucru în echipa, adaptabilitate la un mediu nou, ascultarea și punerea în practica indicații primite, disponibilitatea de a ieși din zona de confort, implicarea în activități extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalități, receptivitate la solicitările școlii, spirit voluntar, punctualitate, buna organizare a timpului, capacitatea de a găsi soluții practice la probleme de zi cu zi
 • – cunoaștere proiect și disponibilitate de a valorifica rezultatele acestuia

PROBE EVALUARE:

 • EVALUARE DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)
 • PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte) și EVALUARE PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte)
 • INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)
 • *PERFORMANŢĂ în INFORMATICA/TIC/ENGLEZA – premii la concursuri de informatica/TIC/engleza pentru departajare punctaje egale. (1 punct/premiu informatica/TIC, 0.5 puncte/ concurs limba engleza)

 

DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)

Vor fi evaluate formularul de candidatură în limba romana şi Curriculum Vitae (format Europass https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) engleza.

Criterii de evaluare: relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect, motivația participării la activitătile proiectului, felul în care candidatul îşi propune să multiplice și să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiul de pregătire practică în străinătate, calitatea argumentării ideilor.

 

INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)

Durata interviului va fi între 5 și 10 minute conform „Ghid Structurat Consorțiu evaluare interviu”. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză prin adresarea de întrebări în legătura cu: conținutul proiectului, motivația participării, hobby-uri și interese personale și legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de soluții la probleme legate de viața de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: cunoastere și interes pentru proiect, calitati, abilitati, experienta relevante pentru activitățile proiectului, fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine. Candidații vor demonstra nivelul minim de competenta de comunicare și interacțiune verbală A2 conform CEFR.

 

PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte)

Participantii vor sustine o proba practica pe calculator de 1h.

PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte) va contine:

 • ⮚ 1 site de comert electronic “Garage Sale”, realizat în WordPress și WooCommerce, care va conține: logo, banner, 1 pagina prezentare personală, 1 pagină contact, și minim 10 produse „de comercializat”. Vor fi punctate suplimentar imaginile originale și nu preluate de pe internet.

COMPETENȚE EVALUATE:

 • – utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office
 • – creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress pentru realizare site web;

CALENDAR SELECTIE

30.01-03.02.2023 – depunerea dosarelor și a portofoliilor digitale la biroul Contabilitate/ Secretariat al fiecarui scoala, între orele 11-13). Atentie! Aceste documente vor fi trimise și electronic la adresa de e-mail a proiectului consortiu2022@gmail.com, respectand aceleasi date limita.

06.02.2023 afisare lista cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar și locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect www.4itproject.ro și la Panoul de proiect.

06.02.2023 – 13.02.2023 evaluare dosare candidatura

09.02.2023 interviu în limba engleza (5-10 minute)

10.02.2023 proba practica pe calculator (1h)

13.02.2023 afisarea rezultatelor

14.02.2023 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la biroul de Contabilitate/ Secretariat al liceului

15-16.02.2023 solutionare contestatii și afisare rezultate finale

17.02.2023 intalnire cu parintii și elevii selectionati. Prezenta, obligatorie!

Candidatii se vor prezenta la probele de selectie, având asupra lor Carte de Identitate în copie sau carnetul de elev (vizat la zi).

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Dosarul de candidatura contine documente tip disponibile pe site-ul proiectului:

 1. Cerere inscriere
 2. Opis dosar
 3. Copie carte de identitate;
 4. Formular candidatură completat în limba romana și semnat;
 5. Adeverinţă de elev;
 6. CV Europass în engleza (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv);
 7. Acord participare din partea parintilor. *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru acesta;
 8. Angajament sustinere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” la finalul clasei a XII-a;
 9. *Copii premii concursuri (care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale)
 10. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus (oportunități reduse) :
  • domiciliul în mediul rural – domiciliu/mutație în mediul rural în CI
  • orfani – certificat de deces
  • părinte/i migranti – declaratie pe propria răspudere (Anexa 33)
  • venituri reduse – adeverință drept de bursă socilală, bani de scoala
  • dizabilități – adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – Atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate!
  • părinți divorțați și nerecăsătoriți – copie sentință de divorț
  • familie cu mai mult de 3 copii – copii certificat de naștere frați
  • navetist – copie adeverință navetă.

Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul proiectului www.4itproject.ro. Adeverințele/angajamentele/acordurile vor fi completate, datate și semnate doar de către persoanele care le eliberează/care își asumă cele înscrise.

 

OPIS DOSAR (respectându-se ordinea de mai jos):

 1. Cerere înscriere;
 2. Copie carte de identitate;
 3. Formular candidatură;
 4. Adeverinţă de elev;
 5. CV Europass în limba engleza;
 6. Acord participare din partea ambilor parinti
 7. Angajament susținere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 8. *Copii certificate participare/premii concursuri;
 9. *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus.

INSTRUCTIUNI DEPUNERE DOCUMENTE SELECTIE:

 • Dosarul de înscriere impreuna va fi depus la biroul Contabilitate/ Secretariat al liceului în format fizic pe baza de semnatura.
 • Fiecare document va fi scanat, salvat în format PDF și denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare în opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.). Formularul de candidatura și CV în limba engleza vor fi atasate și în format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_11A.) și trimise și în format electronic prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Dosar Popescu Ionel, 11A, CNVranceanu);

Pentru portofoliul digital:

se va crea 1 singura arhiva cu numele portofoliu_nume_prenume_candidat_clasa_scoala.zip (ex: Portofoliu_Popescu_Ionel_11A_Vranceanu.zip) și va fi trimis pe email proiect pana la data de 03.02.2023, prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Potofoliu nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Portofoliu Popescu Ionel, 11A, Vranceanu);

Daca arhiva portofoliului digital depaseste dimensiunea maxima acceptata de email, va fi adus pe stick și predat profesorilor supraveghetori, în ziua sustinerii probei practice, odată cu predarea lucrarii de la proba practica.

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ LIMBA ENGLEZĂ

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

www.youtube.com/watch?v=Tj1w86bw4EM

www.youtube.com/watch?v=kayOhGRcNt4

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ INFORMATICĂ și TIC

http://www.w3schools.com/html/

https://www.codecademy.com/learn/web

http://www.drogoreanu.ro/tutorials

WordPress Tutorial for Beginners 2020 – How to Create Your First WordPress Website

Creare Site pe WordPress cu o thema complet gratuita la Themeisle.

Cum sa creezi un internet magazin online de la A la Z

Complete WooCommerce Tutorial

Tehnologia informatiei și a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a și a X-a)

 

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

20p dosar + 30p interviu lb engleza + 40p proba calculator + 10p portofoliu digital = 100p + *maxim 10 puncte bonus pentru oportunitati reduse + *maxim 10 puncte performanţă în informatica/TIC/engleza.

 

Punctaj maxim posibil, 120p.

Pentru a fi declarati admisi, participantii trebuie sa intruneasca mimimum 50% punctaj / proba, și minimum 60 p în total.

PUNCTAJUL BONUS PENTRU OPORTUNITATI REDUSE se va adauga la total probe de selectie astfel: 2p rural, 2p parinti migranti, 2p venituri reduse, 2p navetisti, 2p familie cu >3 copii/familie monoparentala/parinti divortati-pe baza dovezilor depuse la dosarul de selectie. Aceste puncte se vor adauga daca candidatura întrunește minimum 50% per proba.

Punctele pentru performanta vor fi adaugate doar în cazul punctajelor egale.

Rezultatele vor fi afisate în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

SELECȚIA CANDIDAȚILOR:

Pentru fiecare Liceul din Consorțiu se vor selecta primii participanti cu oportunitati reduse cu >50% punctaj/fiecare proba în ordinea descrescatoare pentru a asigura numarul minim de participanti cu oportunitati reduse prevazut/liceu.

Vor fi selectati primii participanții cu oportunități reduse și >2participanti din fiecare clasa

eligibila/liceu iar urmatorii, în ordinea descrescatoare a punctajelor.

 • Colegiul Național “Gh. Vrănceanu” Bacau, 22 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Costache Negri” Tg Ocna, 16 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național “Roman Vodă” Roman, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacau, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.

Daca în urma selectiei rezulta mai multi elevi cu oportunitati reduse, bugetul destinat acestora se va imparti la nr. real de participanti. Daca vor fi mai multi intr-un liceu și mai putini în altul, se redistribuie sumele în Consorțiu.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului și proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați site-ul proiectului www.4itproject.ro sau scrieti-ne la adresa de e-mail consortiu2022@gmail.com.

SUCCES!

Anunț publicat în data de 09.12.2022

Director,

Prof. Iorga Roxana Ioana

Responsabil Proiect,

prof. Florin Moldovanu

Rezultate finale

Colegiul Național "Ferdinand I"

Anunț selecție

Dragi elevi,

In vederea participării la concursul de selecție pentru Proiectul Erasmus+ 4IT, 2022-1-RO01-KA121-VET-000059611, candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

CONDIȚII DE INSCRIERE:

 1. Să fie elevi la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, clasa a XI-a, profilul matematică – informatică  / matematică – informatică intensiv engleză, în anul școlar 2022-2023;
 2. Sa nu fi participat la nicio mobilitate finanțată prin Programul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1;
 3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2021-2022;
 4. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.

CRITERII DE SELECTIE:

 • competente profesionale informatice: utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office, creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress și WooCommerce pentru realizare site web;
 • competențe de comunicare și interacțiune verbală în limba engleză, minim nivel minimum A2, conform CEFR https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr;
 • calități personale și competențe cheie: colegialitate, toleranta, respectarea de reguli și termene limita, lucru în echipa, adaptabilitate la un mediu nou, ascultarea și punerea în practica indicații primite, disponibilitatea de a ieși din zona de confort, implicarea în activități extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalități, receptivitate la solicitările școlii, spirit voluntar, punctualitate, buna organizare a timpului, capacitatea de a găsi soluții practice la probleme de zi cu zi
 • – cunoaștere proiect și disponibilitate de a valorifica rezultatele acestuia

PROBE EVALUARE:

 • EVALUARE DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)
 • PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte) și EVALUARE PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte)
 • INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)
 • *PERFORMANŢĂ în INFORMATICA/TIC/ENGLEZA – premii la concursuri de informatica/TIC/engleza pentru departajare punctaje egale. (1 punct/premiu informatica/TIC, 0.5 puncte/ concurs limba engleza)

 

DOSAR CANDIDATURA (20 puncte)

Vor fi evaluate formularul de candidatură în limba romana şi Curriculum Vitae (format Europass https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) engleza.

Criterii de evaluare: relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile prevăzute în proiect, motivația participării la activitătile proiectului, felul în care candidatul îşi propune să multiplice și să împartășească rezultatele proiectului după participarea la stagiul de pregătire practică în străinătate, calitatea argumentării ideilor.

 

INTERVIU în LIMBA ENGLEZA (30 puncte)

Durata interviului va fi între 5 și 10 minute conform „Ghid Structurat Consorțiu evaluare interviu”. Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză prin adresarea de întrebări în legătura cu: conținutul proiectului, motivația participării, hobby-uri și interese personale și legate de domeniul informatic, activitati curriculare/extracurriculare, experiente relevante, gasire de soluții la probleme legate de viața de zi-cu-zi etc.

Criterii de evaluare: cunoastere și interes pentru proiect, calitati, abilitati, experienta relevante pentru activitățile proiectului, fluență, acuratețe, spontaneitate, stăpânire de sine. Candidații vor demonstra nivelul minim de competenta de comunicare și interacțiune verbală A2 conform CEFR.

 

PROBA PRACTICA CALCULATOR (40 puncte)

Participantii vor sustine o proba practica pe calculator de 1h.

PORTOFOLIU DIGITAL (10 puncte) va contine:

 • ⮚ 1 site de comert electronic “Garage Sale”, realizat în WordPress și WooCommerce, care va conține: logo, banner, 1 pagina prezentare personală, 1 pagină contact, și minim 10 produse „de comercializat”. Vor fi punctate suplimentar imaginile originale și nu preluate de pe internet.

COMPETENȚE EVALUATE:

 • – utilizare Internet, sistem de operare Windows 8/10, Pachet Ms Office
 • – creare și editare pagini HTML, CSS, utilizare tag-uri, inserare, formatare text, imagine, link-uri, meniu, panouri, ferestre, unelte, Internet (proba practica și portofoliu digital predat de candidat odată cu dosarul de candidatura), utilizare HTML, CSS, XAMPP, WordPress pentru realizare site web;

CALENDAR SELECTIE

30.01-03.02.2023 – depunerea dosarelor și a portofoliilor digitale la biroul Contabilitate/ Secretariat al fiecarui scoala, între orele 11-13). Atentie! Aceste documente vor fi trimise și electronic la adresa de e-mail a proiectului consortiu2022@gmail.com, respectand aceleasi date limita.

06.02.2023 afisare lista cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar și locatie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect www.4itproject.ro și la Panoul de proiect.

06.02.2023 – 13.02.2023 evaluare dosare candidatura

09.02.2023 interviu în limba engleza (5-10 minute)

10.02.2023 proba practica pe calculator (1h)

13.02.2023 afisarea rezultatelor

14.02.2023 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la biroul de Contabilitate/ Secretariat al liceului

15-16.02.2023 solutionare contestatii și afisare rezultate finale

17.02.2023 intalnire cu parintii și elevii selectionati. Prezenta, obligatorie!

Candidatii se vor prezenta la probele de selectie, având asupra lor Carte de Identitate în copie sau carnetul de elev (vizat la zi).

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Dosarul de candidatura contine documente tip disponibile pe site-ul proiectului:

 1. Cerere inscriere
 2. Opis dosar
 3. Copie carte de identitate;
 4. Formular candidatură completat în limba romana și semnat;
 5. Adeverinţă de elev;
 6. CV Europass în engleza (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv);
 7. Acord participare din partea parintilor. *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru acesta;
 8. Angajament sustinere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” la finalul clasei a XII-a;
 9. *Copii premii concursuri (care vor fi folosite doar pentru a departaja candidații cu punctaje egale)
 10. Dovezi pentru acordarea punctajului bonus (oportunități reduse) :
  • domiciliul în mediul rural – domiciliu/mutație în mediul rural în CI
  • orfani – certificat de deces
  • părinte/i migranti – declaratie pe propria răspudere (Anexa 33)
  • venituri reduse – adeverință drept de bursă socilală, bani de scoala
  • dizabilități – adeverință medicală care să ateste gradul de handicap – Atenție, acesta nu trebuie să împiedice elevul/a să participe la activitățile de proiect, sau la mobilitate!
  • părinți divorțați și nerecăsătoriți – copie sentință de divorț
  • familie cu mai mult de 3 copii – copii certificat de naștere frați
  • navetist – copie adeverință navetă.

Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul proiectului www.4itproject.ro. Adeverințele/angajamentele/acordurile vor fi completate, datate și semnate doar de către persoanele care le eliberează/care își asumă cele înscrise.

 

OPIS DOSAR (respectându-se ordinea de mai jos):

 1. Cerere înscriere;
 2. Copie carte de identitate;
 3. Formular candidatură;
 4. Adeverinţă de elev;
 5. CV Europass în limba engleza;
 6. Acord participare din partea ambilor parinti
 7. Angajament susținere a „Atestatului de certificare a competentelor profesionale în informatica” până la finalul clasei a XII-a;
 8. *Copii certificate participare/premii concursuri;
 9. *Dovezi pentru acordarea punctajului bonus.

INSTRUCTIUNI DEPUNERE DOCUMENTE SELECTIE:

 • Dosarul de înscriere impreuna va fi depus la biroul Contabilitate/ Secretariat al liceului în format fizic pe baza de semnatura.
 • Fiecare document va fi scanat, salvat în format PDF și denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului asa cum apare în opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.). Formularul de candidatura și CV în limba engleza vor fi atasate și în format word.
 • Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienta (ex. popescu_ionel_11A.) și trimise și în format electronic prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Dosar Popescu Ionel, 11A, CNVranceanu);

Pentru portofoliul digital:

se va crea 1 singura arhiva cu numele portofoliu_nume_prenume_candidat_clasa_scoala.zip (ex: Portofoliu_Popescu_Ionel_11A_Vranceanu.zip) și va fi trimis pe email proiect pana la data de 03.02.2023, prin atasare arhiva la adresa consortiu2022@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Potofoliu nume prenume, clasa, Scoala” (ex. Portofoliu Popescu Ionel, 11A, Vranceanu);

Daca arhiva portofoliului digital depaseste dimensiunea maxima acceptata de email, va fi adus pe stick și predat profesorilor supraveghetori, în ziua sustinerii probei practice, odată cu predarea lucrarii de la proba practica.

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ LIMBA ENGLEZĂ

Visan, Monica – Metoda rapida de invatare a limbii engleze – exercitii, vol.1, Editura FOR YOU, 2005

www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

www.youtube.com/watch?v=Tj1w86bw4EM

www.youtube.com/watch?v=kayOhGRcNt4

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ INFORMATICĂ și TIC

http://www.w3schools.com/html/

https://www.codecademy.com/learn/web

http://www.drogoreanu.ro/tutorials

WordPress Tutorial for Beginners 2020 – How to Create Your First WordPress Website

Creare Site pe WordPress cu o thema complet gratuita la Themeisle.

Cum sa creezi un internet magazin online de la A la Z

Complete WooCommerce Tutorial

Tehnologia informatiei și a comunicatiilor -TIC (manual pentru clasa a IX-a și a X-a)

 

CALCULAREA PUNCTAJULUI:

20p dosar + 30p interviu lb engleza + 40p proba calculator + 10p portofoliu digital = 100p + *maxim 10 puncte bonus pentru oportunitati reduse + *maxim 10 puncte performanţă în informatica/TIC/engleza.

 

Punctaj maxim posibil, 120p.

Pentru a fi declarati admisi, participantii trebuie sa intruneasca mimimum 50% punctaj / proba, și minimum 60 p în total.

PUNCTAJUL BONUS PENTRU OPORTUNITATI REDUSE se va adauga la total probe de selectie astfel: 2p rural, 2p parinti migranti, 2p venituri reduse, 2p navetisti, 2p familie cu >3 copii/familie monoparentala/parinti divortati-pe baza dovezilor depuse la dosarul de selectie. Aceste puncte se vor adauga daca candidatura întrunește minimum 50% per proba.

Punctele pentru performanta vor fi adaugate doar în cazul punctajelor egale.

Rezultatele vor fi afisate în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

SELECȚIA CANDIDAȚILOR:

Pentru fiecare Liceul din Consorțiu se vor selecta primii participanti cu oportunitati reduse cu >50% punctaj/fiecare proba în ordinea descrescatoare pentru a asigura numarul minim de participanti cu oportunitati reduse prevazut/liceu.

Vor fi selectati primii participanții cu oportunități reduse și >2participanti din fiecare clasa

eligibila/liceu iar urmatorii, în ordinea descrescatoare a punctajelor.

 • Colegiul Național “Gh. Vrănceanu” Bacau, 22 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Costache Negri” Tg Ocna, 16 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național “Roman Vodă” Roman, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.
 • Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacau, 18 titulari dintre care 10 elevi oportunitati reduse și 5 rezerve.

Daca în urma selectiei rezulta mai multi elevi cu oportunitati reduse, bugetul destinat acestora se va imparti la nr. real de participanti. Daca vor fi mai multi intr-un liceu și mai putini în altul, se redistribuie sumele în Consorțiu.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului și proba practica, proba de interviu neputand fi contestata.

Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați site-ul proiectului www.4itproject.ro sau scrieti-ne la adresa de e-mail consortiu2022@gmail.com.

SUCCES!

Anunț publicat în data de 23.11.2022

Director,

Prof. Harasemciuc Nicu-Vasile

Responsabil Proiect,

prof. Zărnescu Nicoleta

Rezultate selecție